Lös problemet och ta beslutet!

Problemlösning och beslutsfattande är viktiga färdigheter för en person som är ledare eller chef och det finns ett stort utbud av tekniker som kan hjälpa dig att bli en bättre beslutsfattare och öka kvaliteten på dina beslut.

Problemlösning och beslutsfattande är nära besläktade med varandra. De kräver båda kreativitet, nyfikenhet, kritisk analys och objektivitet för att identifiera och utveckla olika alternativ. Några klassiska tekniker som du kan använda är SWOT-analys eller brainstorming. Dessa tekniker kan vara mycket värdefulla i felsökningsfasen och som underlag för beslut.

Det är viktigt att hålla problemlösning och beslutsfattande åtskilda. Det här är två olika faser, och du bör vara mycket tydlig om vem som fattar beslut i vilka frågor. Det är viktigt att man klargör detta för alla inblandade

Bra beslutsfattande kräver en blandning av olika färdigheter såsom kreativitet, förmåga att identifiera alternativ, skapa tydlighet i alternativen, beslutsamhet och effektivitet i genomförandet. En enkel steg-för-steg-process innan effektivt beslutsfattande och problemlösning kan se ut så här:

 • Definiera och förtydliga problemet. Är det motiverat att agera? Är det motiverat att agera nu?
 • Ange dina mål. Bestäm vad du vill uppnå och vilka av dina intressen, rädslor, värderingar, önskemål etc. som är mest relevanta
 • Samla fakta och försök att förstå vad det handlar om
 • Tänk igenom möjliga alternativ och lösningar. Ditt beslut kommer aldrig att bli bättre än beslutsprotokollet och ditt bästa alternativ
 • Vilka är för- och nackdelarna med varje alternativ? Hur väl uppfyller dessa alternativ dina mål.
 • Finns det något du kan kompromissa med? Mål kan ofta vara i konflikt med varandra och då kan det vara nödvändigt att välja de mål som inte är perfekta
 • Tänk på vad som skapar osäkerhet.
 • Hur mycket risk är du villig att ta?
 • Hur påverkar ditt beslut relaterade områden idag och i framtiden?
 • Fatta beslutet! Välj det bästa alternativet. Försök att undvika tvetydighet
 • Förklara ditt beslut för alla inblandade och hur det kommer att genomföras för att säkerställa att det genomförs korrekt och effektivt.

Lycka till