Effektivare tidshantering ger effektivare ledare

Alla vet vad stress är och hur det påverkar oss. Förutom att stress är potentiellt farligt för dig kan det också hämma din arbetseffektivitet. Alla har samma tid till sitt förfogande varje dag – 24 timmar. Så tidshantering handlar om att använda den tiden på rätt sätt. Det handlar om att prioritera hur du använder din tid, i ett annat ord, din personliga tidseffektivitet.

Så, vad kan du göra för att förbättra din tidshantering?

En av de saker du kan göra är att börja använda att göra-listor. Det här låter väldigt enkelt. Du kanske tänker; hur kan detta hjälpa mig? Jag svarar på det med; det kommer absolut att hjälpa dig. Grundidén bakom att använda att göra-listor är att skapa ordning och struktur i din dagliga arbetsrutin. Och när du skapar en lista över de uppgifter som ska göras finns det några saker att tänka på. Gör till exempel en tidsbedömning för var och en av uppgifterna. Nästa, överväga om uppgifterna är nödvändiga och måste slutföras så snart som möjligt.

Till din hjälp kan du använda “The Eisenhower box”. Det är en beslutsmatris som hjälper dig att prioritera. Den består av fyra rutor med olika åtgärder baserat på fyra möjligheter.

Brådskande och viktigt – uppgifter du kommer att göra just nu
Viktigt, men inte brådskande – uppgifter du kommer att göra senare
Brådskande, men inte viktigt – uppgifter du kan låta någon annan göra
Varken brådskande eller viktigt – uppgifter du inte bör göra.

Ovan är ett exempel på hur Eisenhower-rutan ser ut. För alla dina uppgifter bedömer du om det är brådskande eller inte brådskande och viktigt eller inte viktigt och placera uppgiften därefter i rutan.

Och när detta är gjort vet du vilka uppgifter som behöver göras idag och vilka du behöver schemalägga – därmed skapa en ordentlig att göra-lista.

Naturligtvis kan du göra det enklare. För varje dag avsätter du en viss tid som ägnas åt de uppgifter som är viktiga. Och under dessa tidsperioder fokuserar du på dessa uppgifter och inget annat. Det är mycket viktigt att du inte tappar fokus.

En annan sak som kan hjälpa dig att vara mer tidseffektiv är att använda något som kallas ’The pomodoro method’. Kort sagt betyder det att du utför din dagliga arbetsrutin i ’Pomodoro’s’. Med andra ord, arbeta fokuserat på en uppgift i 25 minuter, ta en paus (3-4 minuter), upprepa och efter fyra Pomodoros tar du en längre paus (30 minuter).

Ovan är några exempel på vad du kan göra för att förbättra din tidseffektivitet, det finns många fler saker du kan göra. Men alla siktar på samma sak – att du ska vara mer strukturerad. Detta är inte bara en mycket viktig färdighet för ledare, men för alla som upplever stress under sin arbetsdag kan de använda god tidshantering mycket bra.