Stegen till framgång

Insikt
Alla har nytta av utveckling
Som ledare på ett företag har du ett stort ansvar och det krävs mycket av dig för att du skall lyckas - både vad gäller att leda dig själv men också leda medarbetarna. Därför är ett av det första stegen att komma till insikt. Insikt att du vill utveckla dig som ledare och även förbättra ditt självledarskap
1
Insikt
Boka ett möte
Kontakta mig för en analys
När du kommit till insikt och fattat beslutet kan du gå vidare på flera sätt. Ett är att boka ett möte med mig. Vi träffas - antingen fysiskt eller digitalt - under 45-60 minuter där jag kostnadsfritt gör en behovsanalys och presenterar ett lämpligt träningsprogram. Om du tycker det låter intressant så påbörjas din utvecklingsresa här. Vi bestämmer hur ofta du vill bli coachad och vilket upplägg vi skall ha bland flera saker
2
Boka ett möte
Engagemang och utförande
Genomför programmet
När vi sätter igång med utvecklingen av dig som ledare så kommer du få tillgång till flera verktyg som kommer hjälpa dig på vägen. Dessa är en insiktsdel med relevanta kunskaper, en handlings- och coachingplan samt målövningar. Beroende på upplägg så genomgår du träningspgrogrammet under 3-10 månader. Under resans gång finns möjlighet att anpassa programmet efter behov
3
Engagemang och utförande
Grattis till ditt nya jag
Voilà! Möt ditt nya jag
Efter genomfört träningsprogram har du fått många nya insikter men även ändrat dåliga vanor och beteende till bra vanor och beteende och utvecklat nya vägvinnande ledaregenskaper som både du och företaget har stor nytta av. När du genomfört din utvekckling kan ett nästa lämpligt steg vara att låta fler nyckelpersoner inom företaget genomgå träningsprorammet för att på sätt maximera nyttan för företaget
4
Grattis till ditt nya jag

Fokusområden

Alla träningsupplägg är individuella men vissa områden berörs mer ofta och här under ser du några exempel:
Tidseffektivitet

Dygnet består av 24 timmar och allt skall hinnas med. Det finns många knep för att blir mer tidseffektiv vilket i slutändan leder till bättre lönsamhet och mer fritid

Målsättning

Att kunna sätta och nå mål är grunden i alla våra program. Vilka svårigheter finns det och hur utvecklar man sin målsättningsstrategi? Varför är det så viktigt att jobba med mål?

Familjen

Livet består utav mer än bara jobb. För många är det en dröm att kunna gå hem klockan  fem från jobbet och umgås med familjen. Vi gör det möjligt. 

Självkännedom

Ett av de mer populära områdena att diskutera brukar vara sin egen självkännedom. Det kan vara ett svårt ämne att ta sig igenom, men när man gör det så har det stor påverkan på slutresultatet. 

Kommunikation

Detta är ett av ledarens absolut viktigaste verktyg när hen skall leda. Hur vi kommunicerar med varandra kan vara helt avgörande för att nå framgång. 

Problemlösning

Hur du löser problem har står påverkan på din egen effektivitet. Om du är osäker eller inkonsekvent i ditt sätt att lösa problem så tappar du troligtvis tempo. En problemlösningsmall är oftast lösningen på många problem(!)

Klicka här för tillgång

Onlinekurs i Självledarskap

Alla behöver då och då utveckla sig i det som kallas självledarskap. Den här online-kursen vänder sig till dig som vill få lära dig grunderna i ett bra självledarskap. Lär dig om självförtroende och självlänsla, hur du hittar din fulla potential och om positiva affirmationer bland annat. Kursen är 15 minuter lång